Longevity Center Method

Zgodnie z filozofią Longevity, fundamentem naszej Metody jest ocena wieku biologicznego dokonywana przy pomocy całej gamy narzędzi, jakimi dysponujemy. Twój aktualny wiek chronologiczny jest dla nas wyłącznie punktem odniesienia. Przy użyciu wymienionych poniżej biomarkerów nie tylko ocenimy faktyczną kondycję Twojego organizmu, ale również będziemy monitorować proces pełnej optymalizacji Twojego zdrowia.

 • Wiek Biologiczny

  Choć wiek chronologiczny jest użytecznym punktem odniesienia, może on być jednocześnie bardzo mylący dla oceny zdrowia. Nasz styl życia, dieta, poziom stresu i jakość snu, mają znaczący wpływ na nasze zdrowie, przez co niektórzy mogą być “biologicznie” młodsi niż by mógł na to wskazywać ich wiek chronologiczny, inni zaś będą “biologicznie” starsi, co z kolei wpływa na zwiększone ryzyko wystąpienia wielu chorób. Im niższy wiek biologiczny tym wolniej i zdrowiej się starzejemy. 

  W Longevity Center wykorzystujemy potwierdzone medycznie biomarkery biologicznego i funkcjonalnego starzenia się organizmu w połączeniu ze specjalistyczną diagnostyką. Tak uzyskane informacje stanowią odpowiedni punkt wyjścia do wyznaczenia dla Ciebie właściwych celów zdrowotnych i umożliwienia Ci osiągnięcia jak najlepszych wyników. 

 • Genetyka i Epigenetyka

  Przychodzimy na świat z indywidualnymi predyspozycjami genetycznymi. Pomimo, że Twoje geny tylko w 10% wpływają na długość Twojego życia i w 20% na Twoją kondycję zdrowotną, to jednak kluczowe jest zrozumienie ich roli, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych chorób. 

  Podczas medycznej analizy Twojego zdrowia bierzemy pod uwagę epigenetyczne czynniki ryzyka, takie jak Twoje środowisko, dieta, poziom stresu i styl życia, ponieważ mogą one aktywować tzw “złe geny”. Jest to złożony system zależności, który należy przeanalizować indywidualnie dla każdego Klienta. 

  I właśnie dlatego nasza analiza jest zawsze kompleksowa i spersonalizowana.

 • Oznaki starzenia się organizmu

  Starzenie się człowieka jest serią powiązanych ze sobą procesów na poziomie biochemicznym, genetycznym i fizjologicznym. Oznaki starzenia się organizmu (López-Otín i in., 2013) to cały zespół mechanizmów, które postępują stopniowo, jeden na skutek drugiego, na wielu poziomach. Określenie sposobu tej ewolucji jest kluczowe dla zrozumienia jak te procesy oddziałują na siebie w ludzkim organizmie. 

  Do oznak starzenia należą m.in.: niestabilność genetyczna, skracanie się telomerów, zmiany epigenetyczne, utrata proteostazy, rozregulowanie wrażliwości na składniki odżywcze, dysfunkcja mitochondriów, starzenie się komórek, wyczerpywanie się komórek macierzystych, zmieniona komunikacja międzykomórkowa, a od 2022 roku także stany zapalne.  

  Większość biomarkerów, testów diagnostycznych, jak również wiele zabiegów prozdrowotnych w Longevity Center zostało zaprojektowanych, aby przeanalizować, a następnie zaadresować oznaki starzenia się organizmu.

 • Czynniki środowiskowe

  Czynniki środowiskowe mają o wiele większy wpływ na nasze zdrowie, niż dotychczas zakładano.  

  Według najnowszych szacunków, około 5 do 10 procent “lat skorygowanych niesprawnością” (DALY) spowodowane jest przez czynniki środowiskowe. Na nasze zdrowie bezpośrednio lub pośrednio wpływają między innymi zanieczyszczenie środowiska, zubożenie warstwy ozonowej, promieniowanie UV, substancje radioaktywne, jak również dodatki chemiczne i metale ciężkie w żywności i wodzie. W Longevity Center koncentrujemy się na identyfikacji tych czynników ryzyka oraz na rozwiązaniach je ograniczających.

 • Psychika i zarządzanie emocjami

  Twój psychologiczny, mentalny i emocjonalny dobrostan jest kluczowy dla zachowania zdrowia i witalności do późnych lat. Liczne badania naukowe pokazały, że nasz stan psychiczny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie systemów w naszym organizmie – od najważniejszych organów, po układ odpornościowy i układ nerwowy. 

  Zły stan psychiczny wiąże się z całym szeregiem przewlekłych stanów zapalnych ze strony układu odpornościowego; a wiemy, że zdrowy układ odpornościowy to “kamień węgielny” długiego i zdrowego życia. 

 • Funkcje poznawcze

  Sprawność poznawcza w istotny sposób wpływa na jakość naszego życia na każdym jego etapie. Koncentracja, kreatywność, czas reakcji oraz funkcje wykonawcze są kluczem do skuteczności naszych codziennych działań. Zwiększenie możliwości poznawczych to podstawa profilaktyki chorób degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego.  

  W Longevity Center wykorzystujemy zestaw zaawansowanych narzędzi do testowania i monitorowania zdolności poznawczych oraz stosujemy najnowsze metodologie interwencji w tej dziedzinie, aby wspierać naszych Klientów w kontrolowaniu i trenowaniu ich funkcji poznawczych.  

 • Rytm okołodobowy

  Rytmy okołodobowe to 24-godzinne cykle, które są częścią wewnętrznego zegara człowieka – naszego “naturalnego cyklu organizmu” odpowiadającego za realizację najważniejszych funkcji i procesów. Jednym z najważniejszych i najbardziej znanych rytmów okołodobowych jest cykl sen-czuwanie, który odpowiada za stały i regenerujący sen.  

  Różne układy w naszym ciele podlegają rytmom okołodobowym, które są zsynchronizowane z głównym zegarem w mózgu. Na ten główny zegar bezpośrednio oddziałuje nasze środowisko, a zwłaszcza światło, dlatego rytmy okołodobowe są związane z cyklem dnia i nocy.  

  Rytmy okołodobowe odgrywają ważną rolę w różnych aspektach naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym układu pokarmowego i układu hormonalnego, który reguluje hormony w celu zaspokojenia optymalnego wydatku energetycznego.  

 • Medycyna płci

  Istnieje ponad 300 różnic genetycznych między kobietami i mężczyznami, w tym 70 odpowiedzialnych za układ odpornościowy. W celu uzyskania dokładnego i wysoce spersonalizowanego zrozumienia obecnego i przyszłego stanu zdrowia, zwracamy uwagę na czynniki różnicujące kobiety i mężczyzn. 

  Obejmuje to dokładną ocenę stanu i równowagi hormonalnej, która może się znacznie różnić w zależności od płci i wieku. Nasza indywidualna analiza uwzględnia złożoność interakcji pomiędzy układem hormonalnym i immunologicznym.

Longevity Center Method Longevity-Plan

Głównym celem Longevity Plan jest wydłużenie Twojego życia o wiele lat w dobrym zdrowiu i witalności, przy użyciu najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz najnowszej wiedzy medycznej.  

Więcej o Longevity Plan
Rada Naukowa
 • Longevity Center Eric Verdin
  Eric Verdin

  Prezes i Dyrektor Generalny Buck Institute for Reasearch on Aging

 • Longevity Center Stefan Catsicas
  Stefan Catsicas

  Partner Zarządzający, SkyViews Life Science

 • Longevity Center Alexandra Vallon Eberhard
  Alexandra Vallon-Eberhard

  Ekspert w dziedzinie biomarkerów długowieczności i partnerstwa ekosystemów

Badania naukowe
w Longevity Center
article

W Longevity Center opieramy naszą działalność na światowej klasy osiągnięciach medycznych, dowodach naukowych oraz najwyższych standardach pracy.

Pomagamy w rozwoju praktycznych zastosowań nauki o dlugowieczności oraz medycyny prewencyjnej, które włączamy do wszystkich naszych diagnoz i zabiegów. Nasz Dyrektor Naukowy prowadzi zespół ekspertów wykorzystujący najnowsze narzędzia diagnostyczne, najnowocześniejszy sprzęt i najbardziej skuteczne działania służące optymalizacji zdrowia.  

Nasi eksperci i specjaliści analizują te dane, aby włączyć je do oceny stanu Twojego zdrowia, dzięki czemu plan działań jest dostosowany do Twojego profilu medycznego i konkretnych potrzeb. Jest to gwarancja, że w Longevity Center skorzystasz z zaawansowanych badań naukowych i maksymalnej personalizacji, czego efektem będzie Twoje optymalne zdrowie.

longevity-plan-pic_Obszar-roboczy-1_Obszar-roboczy-1
Rozpocznij swoją podróż do dłuższego, zdrowszego życia

Weź udział w naszej krótkiej, autorskiej ankiecie.

Zajmie to tylko 10 minut, a otrzymasz wstępną ocenę z kluczowymi spostrzeżeniami na temat tego, jak możesz wprowadzić proste zmiany, aby zacząć poprawiać i optymalizować swoje zdrowie.